นโยบาย

เรามุ่งมั่นงานบริการ เพื่อตอบสนองกับผู้ใช้บริการทุกระดับ แบบ One Stop Service สร้างรายได้และผลกำไรให้ผู้ประกอบการและพันธมิตร อย่างมั่นคงและยั่งยืน

“Super S ส่งทั่วไทย ไปทั่วโลก”

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซุปเปอร์เอส เซ็นเตอร์ จำกัด มีจุดเด่นด้านงานบริหารหลากหลาย ซึ่งได้ผ่าน และ ยอมรับมาตรฐานแฟรนไชน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารออมสิน และ Lazada ซึ่งได้เข้ามาร่วมผนึกกำลังให้แข็งแกร่งขึ้นและก้าวไปสู่ตลาดการรับส่งพัสดุชั้นนำของประเทศ

คุณศุภชัย นิลวานิช ผู้ก่อตั้งบริษัท ซุปเปอร์เอส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่มาพร้อมกับโอกาสทางธุรกิจ จึงได้ทดลองเปิดสาขาแรกขึ้นโดยชูจุดเด่น One stop service บริการแบบจุดเดียวครบทุกงานบริการ ในชุมชนหมู่บ้านตะวันนา ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อปี 2545 ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยประมาณ 1,000 ครัวเรือน ผลปรากฏ มีลูกค้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะ เพราะว่า
สะดวก และ ประหยัดเวลาในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ต่อมาในปี 2557 คุณศุภชัย นิลวานิช ผู้ก่อตั้งบริษัท ซุปเปอร์เอส เซ็นเตอร์ จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารออมสินก็ได้เข้ามาสนับสนุนด้านสินเชื่อให้กับผู้สนใจธุรกิจนี้ทั่วประเทศเช่นกัน ขณะเดียวกัน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เข้ามาเป็นพันธมิตรด้านการขนส่งพัสดุไปรษณีย์ ภายใต้โครงการ ที่มีชื่อว่า “DROP OFF” ซึ่งสามารถรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น